ÚROVNĚ SKUPINOVÝCH KURZŮ - ZAČÁTEČNÍCI

Studiu angličtiny jsem se již někdy trochu věnoval/a, ale jsem stále na úrovni začátečníka. Dokáži si poradit v základních situacích (představím se, zeptám se na cestu, objednám si jídlo v restauraci, atp.), porozumět jednoduchým otázkám a textům a stručně pohovořit například o svých zálibách či přátelích.

Mám základní znalost v oblasti následujících gramatických jevů:
osobní zájmena + sloveso být (I am, he is, they are, atd.), mít (have/ have got)
přivlastňovací zájmena (my, his, their, atd.)
tvoření množného čísla (car - cars)
there is / there are
přítomný čas prostý (Present Simple)
slovesa like a can/can't

V tomto kurzu navážeme na předchozí znalosti výše uvedených jevů, prohloubíme je a rozšíříme o další gramatické struktury (např. minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen) a odpovídající slovní zásobu (doprava, film, umění, atp.). To vše bude probíhat v kontextu rozvoje všech čtyř jazykových dovedností, tedy mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Učebnice, kterou budeme používat, je New Total English Elementary (Pearson Longman).

Vyzkoušejte si orientační test pro začátečníky.

zpět na výpis úrovní skupinových kurzů

zpět na výpis skupinových kurzů

YES jazykové kurzy - Praha 4. Jazyková škola, kde probíhá nejen výuka angličtiny. Naše kurzy cizích jazyků vás připraví na různé situace. Individuální kurzy, skupinové kurzy i firemní kurzy.

(c)1997-2014 TOPlist, Kontakt