ÚROVNĚ SKUPINOVÝCH KURZŮ - STŘEDNĚ POKROČILÍ

Dokáži si poradit v běžných každodenních situacích a popsat konkrétní i abstraktní věci. Porozumím hlavní myšlence mluveného i psaného slova a zvládnu se zapojit do diskuze o tématech, jako je například zdraví, reklama nebo peníze. Umím napsat stručný dopis nebo email či krátký příběh.

Mám základní znalost v oblasti následujících gramatických jevů:
přítomný čas prostý a průběhový (Present Simple, Present Continuous)
minulý čas prostý a průběhový (Past Simple, Past Continuous)
předpřítomný čas prostý (Present Perfect Simple)
will / be going to pro vyjádření budoucnosti
slovesa should, have to, can, could, may, might
první kondicionál (If it rains, we will stay at home.)
vztažné věty s who/which/that
sloveso would, would like
předložky místa a času
určitý a neurčitý člen

V tomto kurzu navážeme na předchozí znalosti výše uvedených jevů, prohloubíme je a rozšíříme o další gramatické struktury (např. trpný rod, přací věty) a odpovídající slovní zásobu (vlastnosti, globální problémy, cestování, atp.). To vše bude probíhat v kontextu rozvoje všech čtyř jazykových dovedností, tedy mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Učebnice, kterou budeme používat, je New Total English Intermediate (Pearson Longman).

Vyzkoušejte si orientační test pro středně pokročilé.

zpět na výpis úrovní skupinových kurzů

zpět na výpis skupinových kurzů

YES jazykové kurzy - Praha 4. Jazyková škola, kde probíhá nejen výuka angličtiny. Naše kurzy cizích jazyků vás připraví na různé situace. Individuální kurzy, skupinové kurzy i firemní kurzy.

(c)1997-2014 TOPlist, Kontakt