ÚROVNĚ SKUPINOVÝCH KURZŮ - POKROČILÍ

Porozumím bez větších obtíží autentickým mluveným i psaným textům a dokáži vést rozhovor s rodilým mluvčím. Umím se plynule vyjádřit k běžným problémům a otázkám života, sdělit svůj pohled na danou věc a případně navrhnout řešení. Zvládnu napsat složitější slohové útvary, např. stížnost nebo žádost o přijetí do zaměstnání.

Mám základní znalost v oblasti následujících gramatických jevů:
přítomný čas prostý a průběhový (Present Simple, Present Continuous)
minulý čas prostý a průběhový (Past Simple, Past Continuous)
předpřítomný čas prostý a průběhový (Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous)
předminulý čas prostý (Past Perfect Simple)
will / be going to pro vyjádření budoucnosti
modální slovesa (should, have to, can atd.)
podmínkové a přací věty (If clauses, Wish clauses)
vztažné věty s who/which/that
trpný rod (the passive)
tázací dovětky (question tags)
přímá a nepřímá řeč

V tomto kurzu navážeme na předchozí znalosti výše uvedených jevů, prohloubíme je a rozšíříme o další gramatické struktury (např. přítomné příčestí), idiomatická spojení a odpovídající slovní zásobu (pocity, vaření, zákon, atp.). To vše bude probíhat v kontextu rozvoje všech čtyř jazykových dovedností, tedy mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Učebnice, kterou budeme používat, je New Total English Upper-Intermediate (Pearson Longman).

Vyzkoušejte si orientační test pro pokročilé.

zpět na výpis úrovní skupinových kurzů

zpět na výpis skupinových kurzů

YES jazykové kurzy - Praha 4. Jazyková škola, kde probíhá nejen výuka angličtiny. Naše kurzy cizích jazyků vás připraví na různé situace. Individuální kurzy, skupinové kurzy i firemní kurzy.

(c)1997-2014 TOPlist, Kontakt