ÚROVNĚ SKUPINOVÝCH KURZŮ - MÍRNĚ POKROČILÍ

Umím se dorozumět v základních běžných situacích a porozumím jednoduchým textům. Dokáži stručně promluvit o každodenních tématech (např. práce, volný čas, počasí) či převyprávět jednoduchý příběh. Zvládnu napsat krátkou zprávu nebo dopis a popsat určitou osobu, událost nebo místo.

Mám základní znalost v oblasti následujících gramatických jevů:
přítomný čas prostý a průběhový (Present Simple, Present Continuous)
minulý čas prostý (Past Simple)
stupňování přídavných jmen (old-older-the oldest)
much/many; some/any
be going to pro vyjádření budoucnosti
slovesa can/can't, have to / don't have to

V tomto kurzu navážeme na předchozí znalosti výše uvedených jevů, prohloubíme je a rozšíříme o  další gramatické struktury (např. vztažné věty s who/which/that, podmínkové věty) a odpovídající slovní zásobu (zvyky, nemoce, média, atp.). To vše bude probíhat v kontextu rozvoje všech čtyř jazykových dovedností, tedy mluvení, poslechu, čtení a psaní.

Učebnice, kterou budeme používat, je New Total English Pre-Intermediate (Pearson Longman).

Vyzkoušejte si orientační test pro mírně pokročilé.

zpět na výpis úrovní skupinových kurzů

zpět na výpis skupinových kurzů

YES jazykové kurzy - Praha 4. Jazyková škola, kde probíhá nejen výuka angličtiny. Naše kurzy cizích jazyků vás připraví na různé situace. Individuální kurzy, skupinové kurzy i firemní kurzy.

(c)1997-2014 TOPlist, Kontakt